ABE-ATP-vac19-03 - Stafmedewerker interne communicatie en coördinatie drukwerk
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 1 maart 2019 of aansluitend t.e.m. 31 augustus 2019.  

Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Marketing & Communicatie ondersteun je mee het (interne) communicatiebeleid van de hogeschool en sta je autonoom in voor de hogeschoolbrede coördinatie van drukwerk. Je hebt eigen projecten m.b.t. interne communicatie die je inhoudelijk, logistiek en administratief opvolgt.Je staat onder andere in voor:

• de inhoud, opmaak, controle en verspreiding van het externe drukwerk.

  o Je past het drukwerk dat AP aan alle potentiele studiekiezers verspreidt wanneer nodig aan, o.b.v. de noden van het publiek. Dit wil zeggen dat je o.b.v. de noden nieuwe   

     concepten uitdenkt en het hele proces van A tot Z begeleidt, van het eerste idee tot een afgewerkte brochure.

  o Je zorgt ervoor dat al het wervingsdrukwerk van de hogeschool altijd correct en up-to-date is. Hiervoor stem je voortdurend af met de verantwoordelijken van de verschillende

     opleidingen.

  o Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. tot de opmaak en het verspreiden van het AP drukwerk voor interne, maar ook externe contacten.

  o Je brieft de externe vormgever die instaat voor de grafische opmaak van het wervingsdrukwerk.

  o Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van het drukken, bewaren, en verspreiden van het externe AP drukwerk.

• de aansturing van projecten om het drukwerk te optimaliseren zoals een nieuwe stijl van folders én een logistieke webtool om de stock van het drukwerk beter te kunnen beheren. Je zet daarvoor de lijnen uit, zorgt voor draagvlak en de vereiste input en bent de drijvende kracht achter de uitwerking.

• opmaak en opvolging van redactionele communicatie-opdrachten van de AP Hogeschool, om zo een optimale dienstverlening aan te bieden aan voornamelijk interne (personeel en studenten) maar soms ook externe (pers, relaties, toekomstige studenten) belanghebbenden. Je brengt het verhaal van de AP Hogeschool – haar opleidingen, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en beoefening en ontwikkeling van de kunsten - tot leven. Dit doe je o.a. door het verzamelen van informatie over evenementen, opleidings- en onderzoeksprojecten, lezingen, wedstrijden en tentoonstellingen binnen de algemene diensten, departementen en schools of arts van AP Hogeschool. Je verwerkt de basisinformatie en zet die om tot relevante content: je analyseert gegevens en werkt deze uit tot verschillende communicaties binnen strakke deadlines. Je schrijft zowel wervende als zakelijke teksten, en zowel short als long copy voor verschillende kanalen (online nieuwsbrief, sociale media, platformen, en/of persberichten). Je zorgt voor de teksten en de vormgeving van tekst- en beeldmateriaal;

• de uitvoering van het corporate communicatieplan met als doel het imago, de missie en visie van de hogeschool te versterken. Hierbij hou je rekening met de eigenheid van de verschillende stakeholders en de corporate communicatie van de AP Hogeschool. Je vertaalt de interne en externe beleidslijnen in de juiste "tone of voice" via de relevante kanalen naar alle belanghebbenden. Je werkt hiervoor nauw samen met de betrokken medewerkers, de ICT-dienst en andere directies, diensten, departementen en schools of arts van AP Hogeschool;

• het fungeren als aanspreekpunt voor interne communicatie. Je vertaalt inhoudelijke thema’s op een begrijpbare en boeiende manier naar een groot publiek: je verspreidt op schriftelijke wijze, digitaal, gevat en aantrekkelijk de nodige informatie. Je brengt het verhaal van de hogeschool tot leven door proactief op zoek te gaan naar content bij de verschillende partners. Notie van video of andere niet-tekstuele vormen zijn een sterke troef. Occasioneel ondersteun je mondelinge infosessies en/of events;

• de optimalisatie van ICT-platformen en -systemen voor drukwerk en interne communicatie, door voorstellen te doen tot verbetering van het gebruik in de recurrente werking, om op die manier de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je bent verantwoordelijk voor het optimaliseren en verfijnen van de bestaande interne communicatiekanalen en de nieuwe webtool voor stockbeheer van het drukwerk. Je ondersteunt de implementatie van het digitaal intern communicatieplatform en volgt dit mee op.


Profiel

• Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma met 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in communicatiemanagement of journalistiek.

• Je hebt een bijzonder vlotte pen en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal en je bent redactioneel sterk. Je hebt ervaring in het schrijven van zowel wervende als zakelijke teksten en zowel short als long copy voor verschillende kanalen.

• Bewezen ervaring met analoge, digitale, mobile en sociale communicatie- & reclamemedia is een extra troef.

• Aantoonbare beheersing van de pakketten van Adobe Creative Suite strekt tot aanbeveling. Daarnaast is kennis van webdesign (html, css) en contentmanagement-systemen een pluspunt.

• Je bent een organisatorisch talent dat altijd het overzicht en de kalmte bewaart. Ellenlange Excellijsten, last-minute wijzigingen, strakke deadlines en definitieve goedkeuringen van gigantische oplages schrikken jou niet af. In tegendeel, de voldoening is eens zo groot als je het maar weer eens allemaal voor elkaar kreeg. Je hebt een arendsoog en geen enkele typ- of taalfout ontsnapt je aandacht.

• Je weet dat een perfecte brochure helemaal op maat is van je lezer zonder de correcte inhoud en fijngevoeligheid van de verantwoordelijke van de opleiding uit het oog te verliezen.


Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 27 januari 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (bepaalde duur - niet verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 1 maart 2019 of aansluitend tot en met 31 augustus 2019.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ariane Van Houdt, Diensthoofd marketingcommunicatie (03 220 33 18), ariane.vanhoudt@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 27/01/2019

Datum interview: vanaf 04/02//2019

Indiensttreding: 1/03/2019 of aansluitend