PAT-ATP-vac19-02 - Teamcoördinator technische installaties
Betrekking
Functie:
Teamcoördinator domein
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 februari 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Patrimonium & Faciliteiten volg je de technische installaties in de gebouwen van AP Hogeschool op, om het gebruikscomfort en bedrijfszekerheid te garanderen. Je bent ook mee verantwoordelijk voor de coördinatie en het motiveren van de technische ploeg en externe partners bij het onderhoud en de optimalisatie van de installaties.

Je staat onder andere in voor:

• de 'vergroening' van de gebouwen, WKK, warmtepompen, zonnepanelen, …

• de energieopvolging qua verbruik en kosten,

• de (proactieve) detectie van problemen, initiatie van oplossingen en je anticipeert op toekomstige uitdagingen.

• het begeleiden en motiveren van de technische ploeg, om een goede sfeer te creëren en een hecht team uit te bouwen van competente en gemotiveerde mensen. Je organiseert hiervoor overlegmomenten en adviseert de directeur Patrimonium & Faciliteiten bij het rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers.

• Je bent het aanspreekpunt voor alle technische gebouw-gerelateerde problemen op de diverse AP campussen en wordt hierin ondersteund door je naaste collega's.

• Je bent op de hoogte en hebt goede kennis van elektriciteit, liften, collectieve veiligheidsmiddelen, cv-installaties, WKK, hydrofoorgroepen, …

• Je staat in voor een professionele en klantvriendelijke dienstverlening.

• Je werkt in nauw overleg met je collega's en biedt met je team ondersteuning in diverse dossiers (onderhoudsprocedures, projecten, evenementen, … ).

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde opleiding.


• Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in het werkveld.


• Je hebt een goede kennis van Autocad.


• Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen.


• Je hebt bij voorkeur ervaring met een databank.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 20 januari 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 februari 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link:
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten (NBE).

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: de campussen van AP Hogeschool.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk, directeur Patrimonium en Faciliteiten (03 220 55 55), dirk.decuyper@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/01/2019

Datum interview: vanaf 24/01/2019

Indiensttreding: 1/02/2019 of aansluitend