FIN-ATP-vac18-02 - Medewerker boekhouding
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Financiƫn
Aanstelling:
Overig
Vereist niveau:
Academische bachelor
Volume:
60 %
Duur:
m.i.v. 1 december 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

Je ondersteunt binnen de directie Financiën de dienst boekhouding bij inhoudelijke en administratieve opdrachten, rekening houdend met geldende afspraken, deadlines en de wetgeving. In het bijzonder neem je taken op met betrekking tot de vaste activa – boekhouding. Zo garandeer je een vlotte opvolging van de registratie van vaste activa en zijn inventaris, en verzorg je een kwaliteitsvolle dienstverlening van de dienst Boekhouding. Je verwerkt de beschikbare financiële informatie, bedoeld voor zowel collega's als externe partners.


 


Je staat onder andere in voor:
 • het opvolgen van de binnenkomende facturen met betrekking tot vaste activa door te zorgen dat de aangekochte activa geregistreerd worden in de inventaris. Je voert fysieke controles uit op de inventaris. Op basis van je analyses, adviseer je je leidinggevende of vaste activa verwijderd dienen te worden;
 • in tweede instantie verwerk je financiële gegevens, voer je boekhoudkundige analyses uit. Je bekijkt daarbij of boekhoudkundige regels en principes op een correcte manier werden toegepast bij binnenkomende gegevens en koppelt terug naar collega’s binnen de dienst en directie maar ook van andere directies en binnen departementen en Schools of Arts;
 • het creëren en bewaken van een systeem van controles, procedures en formulieren voor de registratie van vaste activa alsook voor je andere taken;
 • het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van collega's. Zo geef je ondersteuning met betrekking tot vaste activa en hun inventaris. De informatie die je in dit kader verzamelt, kan je duidelijk weergeven en beheren;
 • het meewerken aan de optimalisatie van processen, om de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen. Je werkt onder meer het registratiesysteem verder uit voor de inventaris van de hogeschool. Je initieert en stimuleert steeds kwaliteitsvol denken en handelen.


Profiel


·          Je bezit een bachelordiploma, bij voorkeur in toegepaste economische wetenschappen of boekhouden.


·          Je beschikt over sterke ICT-vaardigheden; je hebt een uitgebreide Excel-kennis en werkt vlot in Word.


Je beschikt over de volgende competenties:
 • integreren, d.w.z. relevante en juiste verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.
 • analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt de beschikbare alternatieven.
 • oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door de situatie te begrijpen, te interpreteren en te verwerken.
 • dialogeren, d.w.z. gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen.
 • samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.
 • dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.
 • betrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de dienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft doorzetten, ook bij druk of detailopdrachten.
 • betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 18 november 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% m.i.v. 1 december 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 40% m.i.v. 1 december 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis).


 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


 


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.
Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 AntwerpenContactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Smeets Elke, directeur financiën (03 220 57 12), elke.smeets@ap.be. Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), hrm@ap.be.


Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/11/2018

Datum interview: vanaf 21/11/2018

Indiensttreding: 01/12/2018 of aansluitend