O&O-ATP-vac18-05 - Teamcoördinator Campusbibliotheek
Betrekking
Functie:
Administratief teamcoördinator
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:

m.i.v. 3 december 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.

Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Onderwijs en Onderzoek en het diensthoofd Studentgerichte Diensten sta je in voor het coördineren, motiveren en begeleiden van een team van vijf medewerkers op de campusbibliotheek Spoor Noord bij de uitvoering van hun operationele opdrachten en processen, om als een goed functionerend team te werken. Je zorgt voor een vlotte administratieve behandeling van enkele kerntaken binnen de directie Onderwijs en Onderzoek. Zo ondersteun je de beleidsuitvoering en draag je bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte werking van de campusbibliotheek en de directie Onderwijs en Onderzoek.


 


Je staat onder andere in voor:
 • het functioneel aansturen, begeleiden en motiveren van het bibliotheekteam onder supervisie van het diensthoofd Studentgerichte Diensten, om een goede sfeer te creëren en te behouden en een hecht team uit te bouwen van competente en gemotiveerde medewerkers. Concreet stimuleer je o.a. de bijscholing van medewerkers, geef je feedback in het kader van functioneringsgesprekken en adviseer je het diensthoofd bij het rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers;
 • het plannen en coördineren van de opdrachten en projecten binnen de campusbibliotheek, om zo een doeltreffende service te kunnen aanbieden die beantwoordt aan de kwaliteitseisen van de hogeschool. Je stelt o.a. de werkplanning op, organiseert werkoverleg en maakt die dienstroosters voor de baliedienst op. Je bent ook verantwoordelijk voor het realiseren van een gebruiksklare opstelling van de bibliotheekcollectie en -infrastructuur;
 • het actief stimuleren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling binnen het team en je draagt actief bij aan de visieontwikkeling van de bibliotheek 2.0. Om dit te realiseren verwerk je het geheel aan samenhangende administratieve opdrachten m.b.t. informatiebeheer, professionalisering en promotie, rekening houdend met geldende deadlines, procedures en regelgeving. Je beheert alle informatie m.b.t. de campusbibliotheek door het opmaken van de nieuwsbrief met boekentips, het opvolgen van bestellingen van boeken en tijdschriften en het updaten van de collectie in overleg met docenten;
 • het geven van informatie aan en beantwoorden van vragen van gebruikers; op deze manier weet je hen te begeleiden en te informeren. Je ontwikkelt een professionaliseringstraject 'Informatievaardigheden', waarbij een innovatieve didactische aanpak centraal staat. Voor de promotie van de campusbibliotheek zorg je voor het maximaliseren van de zichtbaarheid van de bib en haar faciliteiten bij de potentiële gebruikers (studenten, personeel en onderzoekers van AP Hogeschool) en dit via intranet, Digitap en diverse sociale mediakanalen;
 • het oplossen en opvolgen van casussen in verband met de bibliotheekwerking, om een optimale service aan te bieden aan bezoekers, collega’s en partners. Je vertegenwoordigt de campusbib door deel te nemen aan diverse interne en externe werkgroepen, advies- en overlegorganen;
 • het meewerken aan de optimalisatie van ICT-platformen, om zo de administratieve werklast te verlichten en de kwaliteit van de resultaten te verhogen;
 • het volgen van de evoluties en ontwikkelingen in het vakgebied, zowel op inhoudelijk vlak als op vlak het van regelgeving. Je neemt hiervoor deel aan studiedagen en congressen en volgt opleidingen. Je initieert, stimuleert en draagt kwaliteitsvol denken en handelen uit.


Profiel

 
 • Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.
 • Een pedagogisch diploma of getuigschrift is een meerwaarde.
 • Je bezit minimaal een getuigschrift ‘Initiatie Bibliotheekwezen’.
 • Je hebt bij voorkeur minimum 2 jaar ervaring in een coördinerende bibliotheekfunctie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het organiseren van professionaliseringsactiviteiten (educatie, infosessies, workshops).
 • Je hebt kennis van ICT (MS Office).
 • Je hebt ervaring met Brocade en affiniteit met catalografie.
 • Je hebt een grote drive om aan de slag te gaan met bibliotheek 2.0.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 25 november 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren.


Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.


Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissingIndiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650
Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 3 december 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2019.


Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


 


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.
Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Verbert Lieven, diensthoofd Studentgerichte Diensten (03 220 57 74), lieven.verbert@ap.be. Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), hrm@ap.be.


Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/11/2018

Datum interview: vanaf 28/11/2018

Indiensttreding: 3/12/2018 of aansluitend