KA-GASTP-vac18-19 - gastprofessor stagebegeleiding (SLO) (7,6 uur / week)
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
7,6 uur / week
Duur:

m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend
Details

TaakomschrijvingAls gastprofessor stagebegeleiding (Specifieke Lerarenopleidingen) zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten;

  Stage LG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112463&b=5&c=1;

  Stage MG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112465&b=5&c=1;

  Stage HG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112464&b=5&c=1;

- het begeleiden van stages in verschillende onderwijsvormen, graden en beeldende disciplines;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing.

ProfielJe bent in het bezit van een Masterdiploma, bij voorkeur in de audiovisuele en beeldende Kunsten.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 10 jaar ervaring in het beeldend kunstonderwijs en/of in het hoger onderwijs.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgerichte kwaliteitsvolle stagebegeleiding geven door een sterk feedbackgesprek waar je rekening houdt met de basiscompetenties en de leerdoelen.

Je beschikt over een brede kennis van beeldende technieken en disciplines.

Je kan omgaan met de verschillende doelgroepen en je kan inschatten of de lessen kwaliteitsvol en doelgroepgericht zijn. 

Je bent op de hoogte van de recente onderwijsontwikkelingen.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent zelfredzaam. 

Je werkt actief mee aan vernieuwing binnen het (kunst)onderwijs.

ToelatingsvoorwaardenWijze van solliciteren


Tot en met 20-8-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

SalarisschaalJe wordt als contractuele gastprofessor (zonder barema) tewerkgesteld voor 7,6 uur per week m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 15-9-2019.

Je ontvangt een brutoloon in functie van je kwalificaties en ervaring tussen 480€ en 490€ per maand.

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

OpmerkingenOpleiding: Specifieke Lerarenopleidingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Leslie Luypaert, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be of Wolfaert Indra, opleidingshoofd Specifieke Lerarenopleidingen (03 213 71 51), indra.wolfaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2018

Datum interview: vanaf 6/9/2018

Indiensttreding: 17/9/2018 of aansluitend