KA-GASTP-vac18-18 - gastprofessor pedagogiek (SLO) (9,5u/week)
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
9,5 uur / week
Duur:
m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend
Details

TaakomschrijvingAls gastprofessor pedagogiek (Specifieke Lerarenopleidingen) zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten;

  Denkkaders voor beeldend onderricht: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112451&b=5&c=1;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen); 

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool; 

- het initiëren of uitwerken van projecten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten; 

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksactiviteiten;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het schrijven van artikels in het kader van onderzoek;

- het begeleiden van stages;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing.

ProfielJe bent in het bezit van een Masterdiploma, bij voorkeur pedagogiek.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Ervaring met pedagogisch onderzoek en (aantoonbare) affiniteit met de beeldende kunsten zijn een meerwaarde.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan doelgerichte kwaliteitsvolle stagebegeleiding geven door een sterk feedbackgesprek waar je rekening houdt met de basiscompetenties en de leerdoelen.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je beschikt over een kennis van het (beeldend) kunstonderwijs.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent zelfredzaam. 

Je bent op de hoogte van de recente onderwijsontwikkelingen.

Je werkt actief mee aan vernieuwingen binnen het (kunst)onderwijs. 

Je bent vertrouwd met de verschillende fasen van een onderzoeksproject.

Je kan een project opstarten en het gehele onderzoeksproces (inclusief valorisatie en/of disseminatie) tot een goed einde brengen.

ToelatingsvoorwaardenWijze van solliciteren


Tot en met 20-8-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

SalarisschaalJe wordt als contractuele gastprofessor (zonder barema) tewerkgesteld voor 9,5 uur per week m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 15-9-2019.

Je ontvangt een brutoloon in functie van je kwalificaties en ervaring tussen 600€ en 610€ per maand.

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Specifieke Lerarenopleidingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Leslie Luypaert, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be of bij Indra Wolfaert, opleidingshoofd Specifieke Lerarenopleidingen (03 213 71 51), indra.wolfaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2018

Datum interview: vanaf 6/9/2018

Indiensttreding: 17/9/2018 of aansluitend