KA-OP-vac18-12 - lector stage schoolgebeuren en stagebegeleiding (SLO)
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
25%
Duur:
m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend t.e.m. 15-9-2019
Details

TaakomschrijvingAls lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als lector stage schoolgebeuren en stagebegeleiding (Specifieke Lerarenopleidingen) zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten;

  Stage schoolgebeuren: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112450&b=5&c=1;

  Stage LG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112463&b=5&c=1;

  Stage MG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112465&b=5&c=1;

  Stage HG: https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=112464&b=5&c=1;?

- de voorbereiding en begeleiding van de college stage schoolgebeuren;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht bij examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen); 

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool; 

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering; 

- het begeleiden van stages;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing.

ProfielJe bent in het bezit van een Masterdiploma, bij voorkeur in de Beeldende Kunsten.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 10 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig, zelfredzaam en resultaatgericht.

Je werkt actief mee aan vernieuwing binnen het (kunst)onderwijs.

Je beschikt over een brede kennis van beeldende technieken en disciplines.

Je kan omgaan met de verschillende doelgroepen en je kan inschatten of de lessen doelgroepgericht zijn.

ToelatingsvoorwaardenWijze van solliciteren


Tot en met 15-8-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

SalarisschaalJe wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 25% m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 15-9-2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

OpmerkingenOpleiding: Specifieke Lerarenopleidingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Leslie Luypaert, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be of bij Indra Wolfaert, opleidingshoofd Specifieke Lerarenopleidingen (03 213 71 51), indra.wolfaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2018

Datum interview: vanaf 6/9/2018

Indiensttreding: 17/9/2018 of aansluitend