MC-vac18-22 - Onderzoeker PWO
Betrekking
Functie:
Onderzoeker
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
17-09-2018 of aansluitend t.e.m. 15-09-2019.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd voer je als onderzoeker (100%) projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) uit binnen het PWO-project DILOGA.
Je staat, samen met het onderzoeksteam, o.a. in voor:


• het actief deelnemen aan intern en extern overleg (klankbordgroep DILOGA);


• het uitvoeren van een grondige analyse o.b.v. de vraag- en aanbodgegevens van de logiessector in de provincie Antwerpen;


• het opstellen van vragen voor diepte-interviews;


• het veldwerk (afnemen van enquêtes, afnemen diepte-interviews) en de analyses ervan;


• het meewerken aan de literatuurstudie rond de impact van Airbnb op de hotelsector in de provincie Antwerpen;


• het trekken van doordachte en inzichtelijke analyses uit de onderzoeksresultaten;


• het opstellen van rapporten en presentaties;


• het presenteren van de resultaten zoals afgesproken en onder supervisie van de projectpromotor.


Profiel

• Je bent in bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de Economische Wetenschappen, Toegepaste Economische Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen, Handelswetenschappen of Handelsingenieur of een professionele bachelor Hotelmanagement aangevuld met een masterdiploma.


• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in onderzoek en/of ervaring in de hotelsector.


• Je bent onderlegd in statistische methoden en programma’s (SPSS en Excel).


• Je hebt een goed inzicht in sampling, methodologieën en analyses.


• Je werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht.


• Je kan zowel zelfstandig als in team werken.


• Je beschikt over sterke analytische en technische vaardigheden.


• Je bent diplomatisch ingesteld; je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.


• Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren


Tot en met 02-09-2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.
Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.
Salarisschaal

Je wordt contractueel (bepaalde duur) tewerkgesteld voor 100% als onderzoeker, met ingang van 17 september 2018 of aansluitend, t.e.m. 15 september 2019.
Je ontvangt loon op basis van barema 585. Je vindt de barema’s terug via de volgende link: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=585#
Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.
Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Holthof Christian, projectverantwoordelijke christian.holthof@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/09/2018

Datum interview: vanaf 4/09/2018

Indiensttreding: 17/09/2018