GW-OP-vac18-04 - lector senior onderzoeker - 45%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
45%
Duur:
m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als lector senior onderzoeker zorg je voornamelijk voor:

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten waaronder culturele sensitiviteit in rekrutering en selectie, psychische klachten bij dansers;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en) en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.


Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de psychologie.

Je hebt (bij voorkeur) 3 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en in het werkveld.

Je hebt ervaring met:

- praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek;

- projectmatig werken;

- (opzetten, uitvoeren, verwerken en disseminatie van) kwalitatief onderzoek (diepte-interviews, focusgroepen, NVivo,...);

- cultuursensitief werken en / of rekrutering- en selectieprocessen & goede inhoudelijke kennis van deze thema's;

- het uitschrijven van projecten;

- het aanvragen van externe financiering;

- het uitbouwen van een netwerk met externe en interne partners.

Kennis van subsidiemogelijkheden en ervaring met multidisciplinair onderzoek is een meerwaarde.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 19-8-2018 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 15-9-2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen t.e.m. maximum 18 september 2022 (ingevolge goedkeuring project t.e.m. 18 september 2022).

Daarnaast word je aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 25% m.i.v. 17-9-2018 of aansluitend tot en met 15-9-2019. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Toegepaste Psychologie


Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij D'Hooge Elisah, Opleidingshoofd Toegepaste Psychologie, elisah.dhooge@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/08/2018

Datum interview: vanaf 23/08/2018

Indiensttreding: 17/09/2018 of aansluitend