PAT-ATP-vac17-09 - 2 X Helpdeskmedewerker ICT
Betrekking
Functie:
Administratief medewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Secundair onderwijs
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend t.e.m. 31 december 2018.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd ICT en de coördinator 'Helpdesk' voer je technisch ondersteunende en logistieke ICT-helpdeskactiviteiten uit. Je draagt zo bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van de ICT- helpdesk aan studenten en personeel van de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• het uitvoeren van uiteenlopende helpdesk-taken om zo bij te dragen aan de efficiënte en operationele werking van de ICT-omgeving binnen de hogeschool. Dit doe je o.a. door dagdagelijkse support te geven aan onze eindgebruikers (studenten en personeel) bij het gebruik van pc's, printers en audiovisuele media (bv. projectieapparatuur en geluidsversterking). Ook (her) installeer je op een geautomatiseerde manier software en operating systems op pc's en installeer je ICT-infrastructuur en - faciliteiten voor de eindgebruikers. Je staat in voor het technisch onderhoud van de audiovisuele apparatuur en computers. Je ondersteunt eveneens de overige ICT-medewerkers bij recurrente opdrachten in het kader van systeem- en netwerkbeheer en applicatie-ontwikkeling.

Gezien de dienstverlenende aard van je functie, werk je niet standaard van 8.30u tot 16.30u. Je hebt wel een vast uurrooster, maar je start- en einduur verschillen afhankelijk van de noden. Lessen kunnen namelijk beginnen om 8u op sommige campussen, op andere plaatsen duren ze tot 18u en omwille van avondlessen op de hogeschool kan je werkdag lopen van 13u tot 21u;

• het fungeren als aanspreekpunt, via de verschillende communicatiekanalen, voor recurrente vragen m.b.t. de ICT-omgeving van de hogeschool. Zo ontvang je telefonisch of digitaal de vragen van eindgebruikers en communiceer je binnen de organisatie over oplossingen voor regelmatig wederkerende problemen en vragen. In- en uitgaande post binnen ICT wordt door jou verzorgd, om zo klantgerichte contacten te onderhouden en een vlotte informatiestroom te garanderen. Je beheert ook het ticketsysteem (OTRS) van de helpdesk om klantgericht en tijdig oplossingen te bieden aan de eindgebruikers;

• het verwerken van gegevens m.b.t. de vragen en opdrachten die binnenkomen bij de ICT-helpdesk. Je categoriseert o.a. de inkomende meldingen en rapporteert deze aan de coördinator Helpdesk;

• het initiëren, stimuleren en uitdragen van kwaliteitsvol denken en handelen. Je volgt eveneens de evoluties en ontwikkelingen op binnen ICT, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van interne procedures.

Profiel

Je bezit een bachelordiploma of een diploma secundair onderwijs met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting.

Certificaten van ICT-gerelateerde bijscholingen zijn een meerwaarde.

Een attest van een opleiding klantvriendelijkheid is een pluspunt.

Je hoeft als bachelor geen specifieke ervaring te hebben, ook starters zijn welkom.

Je hebt voeling met een onderwijsomgeving en de specifieke zaken die daarbij horen.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden, waaronder: goede kennis van Windows 7 en 10, praktijkervaring met Officetoepassingen, goede kennis van pc-hardware, (basis)kennis van Mac en Linux, (basis)kennis van audiovisuele media en (basis) kennis van grafische bestanden (types, resoluties, compressie, etc.).

Je beschikt bij voorkeur over een goede kennis van het Engels.Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. je schat binnenkomende ICT-gerelateerde vragen en situaties correct in, gaat kritisch om met informatie en kan verdere stappen formuleren ter oplossing van de gemelde ICT-problemen.

• oplossingsgericht werken, d.w.z. je kan onverwachte situaties opvangen en beheersen. Je bent dus erg stressbestendig, deinst er niet voor terug om meerdere problemen tegelijk aan te pakken en kan je werk goed organiseren.

• kennis delen, d.w.z. je bent in staat studenten en personeel van AP Hogeschool te tonen hoe zaken best aangepakt kunnen worden; je weet je vaardigheden en technieken te demonstreren.

• dialogeren en samenwerken, d.w.z. je kan gerichte vragen stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesses te leren kennen. Ideeën en opvattingen weet je op een open manier te delen met anderen en hen ertoe uit te nodigen hetzelfde te doen. Je kan in team en zelfstandig werken. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en een gedegen (geschreven en gesproken) kennis van het Nederlands, zodat je vlot kan communiceren met de gebruikers en dit steeds op een klantgerichte wijze.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. je bent in staat interne (studenten en personeel) en externe (bv. leveranciers en techniekers) belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier te begeleiden, diensten te verlenen en raad te geven.

• betrokkenheid, d.w.z. je voelt je persoonlijk verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde resultaten op vlak van de aanwezige ICT-infrastructuur van AP Hogeschool. Je leert snel bij en staat open voor vernieuwing.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. je handelt consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen vanverbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 29 oktober 2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor de technische proef (07-11-2017) en aansluitend voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 13 november 2017 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 3.1 (barema 578) en salarisschaal 3.2 (barema 579) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddenschalen/huidig/overzichtper100.asp? nr=5. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: de campussen van AP Hogeschool.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beeckmans Ive, diensthoofd ICT (wnd) (03 220 57 50), ive.beeckmans@ap.be of Walgraeve Jan, coördinator helpdesk (03 220 57 66), jan.walgraeve@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/10/2017

Datum interview: vanaf 9/11/2017

Indiensttreding: 13/11/2017 of aansluitend