KA-GASTP-vac17-06 - Gastprofessor stagebegeleiding kunsteducatieve sector – 9,5 uur/week
Betrekking
Functie:
Gastprofessor
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Contractueel
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
9,5 uur/week
Duur:
m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als gastprofessor stagebegeleiding kunsteducatieve sector zorg je voornamelijk voor:


- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten

Culturele agogiek 

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=103714&b=5&c=1

Stage kunsteducatieve sector 1 

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=103719&b=5&c=1;

Stage kunsteducatieve sector 2 

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=103720&b=5&c=1;

(Kunst) educatief project 1 

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=103721&b=5&c=1;

(Kunst) educatief project 2 

https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=103722&b=5&c=1;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges culturele agogiek, stage kunsteducatieve sector en (kunst)educatief project;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het initiëren of uitwerken van projecten; -op de hoogte zijn van de werking binnen het kunstonderwijs en de kunsteducatieve sector;

- begeleiden van stages en projecten;

- opname van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- opname van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg; opname van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de audiovisuele en beeldende kunsten.


Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)kunstonderwijs en/of de kunsteducatieve sector.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je werkt actief mee aan vernieuwingen binnen het kunstonderwijs.

Je bent vertrouwd met de werking van het brede kunsteducatief veld.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2017 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.


Salarisschaal

Je wordt als contractuele gastprofessor tewerkgesteld voor 9,5u/week m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend tot en met 17-9-2018.

Je ontvangt een brutoloon in functie van je kwalificaties en ervaring tussen €602 en €607 per maand.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wolfaert Indra, opleidingshoofd Specifieke Lerarenopleidingen (03 213 71 51), indra.wolfaert@ap.be of Luypaert Leslie, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 7/9/2017

Indiensttreding: 19/9/2017 of aansluitend