KA-OP-vac17-16 - Docent AOA In Situ³ - 60%
Betrekking
Functie:
docent - AOA
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
60%
Duur:
m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


Als docent AOA In Situ³ zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten

(Atelier In Situ³ 1 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107815&b=5&c=1

Ruimtelijk en contextueel onderzoek 1 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107813&b=5&c=1

Atelier In Situ³ 2 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107813&b=5&c=1

Ruimtelijk en contextueel onderzoek 2 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107884&b=5&c=1

Atelier In Situ³ 3 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107899&b=5&c=1

Ruimtelijk en contextueel onderzoek 3 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107898&b=5&c=1

Masterproject In Situ³ https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=108726&b=5&c=1);

- de voorbereiding en begeleiding van colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten (organisatie atelierwerking);

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding bij studenten In Situ³;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens, feedback en jury's);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan
interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten (Sid-in, opendeurdagen,...);

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het leiden van een team (atelier jaarplanning, planning van aankopen materiaal, communicatie met
collega's);

- het initiëren of uitwerken van projecten;

- het uitoefenen van activiteiten die gerelateerd zijn aan de artistieke praxis;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het uitvoeren van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het verzorgen van de navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelor- en masterproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing en dergelijke.


Profiel

Je bent in het bezit van een doctoraat op proefschrift of gelijkwaardig.


Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger) onderwijs en/of in het werkveld.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste lesgever.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2017 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend tot en met 16-9-2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 512.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Bovyn Guy, opleidingshoofd Vrije Kunsten (03 213 71 40), guy.bovyn@ap.be of Luypaert Leslie, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 30/8/2017

Indiensttreding: 18/9/2017 of aansluitend