KA-OP-vac17-12 - Docent kunstgeschiedenis en onderzoek - 75%
Betrekking
Functie:
Docent
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
75%
Duur:
m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.


Als docent kunstgeschiedenis en onderzoek zorg je voornamelijk voor:


- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten

(Onderzoeksmethodiek 1 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107946&b=5&c=1

Kunstgeschiedenis 1: Oudheid en Middeleeuwen https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=108002&b=5&c=1

Kunstgeschiedenis 2: Nieuwe Tijd https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=108003&b=5&c=1

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 1 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107810&b=5&c=1

Specifieke kunstgeschiedenis beeld en ruimte 2 https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=107882&b=5&c=1

Iconografie https://bamaflexweb.ap.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=99590&b=5&c=1);

- de voorbereiding en begeleiding van colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan

  interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het leiden van de vakgroep theorie en aansturen van de vakgroepleden;

- het vertegenwoordigen van de vakgroep theorie in stafvergaderingen;

- het leiden van de onderzoeksgroep "Body and material reinvented";

- het vertegenwoordigen van onderzoeksgroep "Body and Material reinvented" in de onderzoeksraad en in ARIA;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het uitvoeren van projecten.

Profiel

Je bent in het bezit van een doctoraat, bij voorkeur in de archeologie en kunstwetenschappen.

Je bent gespecialiseerd in de beeldhouwkunst.


Je hebt minimum 10 jaar ervaring in het hoger kunstonderwijs en minimum 10 jaar ervaring in onderzoek over / in de kunsten.


Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan via een kwalificatiegetuigschrift aantonen dat je over het ERK-niveau B1 in de onderwijstaal Engels beschikt.


Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren, zowel studenten in grote als kleine groepen als onderzoekers.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 75% m.i.v. 18-9-2017 of aansluitend tot en met 16-9-2018. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 528.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Salarisschaal

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2017 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Mutsaard, Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Ubben Eric, Hoofd School of Arts (03 213 71 11), eric.ubben@ap.be of Luypaert Leslie, medewerkster personeel (03 213 71 33), leslie.luypaert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 28/8/2017

Indiensttreding: 18/9/2017 of aansluitend