KC-bediende-vac17-09 - Projectmedewerker InArtEs - 50%
Betrekking
Functie:
Projectmedewerker
Departement:
School of Arts Koninklijk Conservatorium
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 18 september 2017 of aansluitend, t.e.m. 16 september 2018.
Details

Taakomschrijving

Als projectmedewerker InArtEs (Intercultural Art Education & Society) aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen sta je in voor het ondersteunen van onderwijs in de kunsten, het verrichten van onderzoek in de kunsten en voor beleidsondersteunende opdrachten. Je bent verantwoordelijk voor de volledige coördinatie van het project InArtEs, dat gedurende het academiejaar 2017-2018 zal lopen.


 


Je staat onder andere in voor:

-
het opstellen en uitvoeren van het projectplan. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en opvolging van alle deeltaken binnen het project;

het verzekeren van een goede overleg- en beslissingsstructuur (samen met de stuurgroep InArtEs). Je organiseert en neemt ook deel aan vergaderingen in het kader van het project;

het zorgen voor een goede opvolgings- en rapporteringstool;

-
het beheren van de financiën en de begroting van het project;

-
het contact onderhouden met en betrekken van (potentiële) partners;

-
de internationale vertegenwoordiging van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen naar aanleiding van het project;

-
het delen van je kennis en informatie over het project. Je fungeert eveneens als aanspreekpunt en verzorgt infoactiviteiten m.b.t. het project;

-
het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

-
het verrichten van wetenschappelijk/artistiek onderzoek, in uitvoering van het project;

-
het valoriseren en dissemineren van onderzoeks/projectresultaten;

-
het aansturen, begeleiden en coachen van docententeams in functie van het project.


Profiel

Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in de sociale, culturele en/of pedagogische wetenschappen.

Je kent het werkveld van de muziek- en podiumkunsten, van de sociale sector en je hebt inzicht in het socio-culturele- en kunstenlandschap. Je bent vertrouwd met artistieke processen.

Kennis en vaardigheden met betrekking tot wetenschappelijk/artistiek onderzoek vormen een pluspunt.

Ervaring met/visie op hoger onderwijs met/voor/door diverse culturele achtergronden (ook andere talen) is een pluspunt.

Ervaring met de begeleiding van veranderingsprocessen in groep is een pluspunt.Je bent vertrouwd met projectmanagement.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

Je beheerst het Nederlands zeer goed en hebt professionele kennis van het Engels. Elke bijkomende taal is een pluspunt.Je beschikt over de volgende competenties:

-
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, je drukt je mondeling en schriftelijk uit zonder problemen en aarzelt niet bij het nemen van beslissingen.

-
Je weet een divers publiek te stimuleren en motiveren.

-
Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

-
Je werkt planmatig, analytisch en resultaatgericht.

-
Je kan je makkelijk inwerken in de verschillende aspecten van het project.

-
Je werkt ordelijk, nauwkeurig en respecteert deadlines en draagt zorg voor kwaliteit.

-
Je bent flexibel, bereid tot buitenlandse reizen en bezit een goede dosis doorzettingsvermogen.

- J
e hebt zin voor initiatief en werkt steeds oplossingsgericht.

- J
e bent administratief vaardig, organisatorisch sterk en bent stressbestendig.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-08-2017 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt tijdelijk contractueel tewerkgesteld voor 50% met ingang van 18-09-2017 of aansluitend, t.e.m. 16-09-2018. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een bruto-verloning van 1.268,50 euro per maand, vakantiegeld en eindejaarspremie.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Het project InArtEs

De internationale reputatie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen trekt studenten en docenten aan uit vele verschillende landen. De gehanteerde onderwijsvormen (one-to-one coaching, begeleide praktijk, internationale masterclasses) staan open voor deze meertaligheid en een individuele benadering van de studenten. Vanaf academiejaar 2017-2018 wordt een Engelstalige opleiding Master of Arts in Music ingericht; het jaar daarop wil het Koninklijk Conservatorium ook een Engelstalige opleiding Master of Arts in Dance aanbieden. Het aantal buitenlandse studenten in beide bacheloropleidingen is eveneens groeiende.

De opleiding Drama vertoont, omwille van de taligheid van de opleiding, niet dezelfde internationale diversiteit zoals dit binnen Muziek en Dans het geval is, maar zoekt actief naar manieren om de diversiteit van de grootstad te vertalen in de opleiding.


Met dit project beoogt het Koninklijk Conservatorium in te spelen op de behoeften van deze wijzigende internationale en culturele diversiteit in de opleidingen. Het project wil enerzijds leiden tot een sterkere bewustwording van deze meertalige en interculturele biotoop bij docenten, medewerkers en studenten en daarnaast tot effectieve professionalisering en innovatie in de les- en toets praktijk door doorgedreven dialoog en samenwerking.


Het project start met een sensibiliseringstraject m.b.t. interculturaliteit in de kunsten, waarbij zowel personeelsleden als studenten betrokken worden. Vervolgens krijgen docenten de mogelijkheid om in docententeams samen te werken en hun lesmateriaal, didactische aanpak en toetspraktijk beter af te stemmen op de internationale en interculturele diversiteit van de studentengroepen. We focussen op die opleidingsonderdelen waarbij studenten in groep deelnemen aan de verschillende onderwijsvormen en waar de meertaligheid en de interculturele diversiteit een grote uitdaging vormen.Plaats van tewerkstelling: Campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie en het applicatie-dossier van het project, kan je terecht bij Charlotte Saelemakers, stafmedewerker onderwijsontwikkeling Muziek (03 244 18 23), charlotte.saelemakers@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Emiel Gyselinck, directeur personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2017

Datum interview: vanaf 5/9/2017

Indiensttreding: 18/9/2017 of aansluitend